Krijo dhe zhvillo biznesin me Herzwill

Të gjitha shërbimet per nje biznes të suksesshëm.

Shërbimet

Social Media Management

Corporate Photography

Klientët

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

KONRAD ADENAUER STIFTUNG

OEGJK - Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare

Deloitte

PRITECH

Jaha Solar

BP Home

Bear Sanctuary Prishtina

Albanian Cyber Association

LEX Business

Paris PB Cosmetics

Accounting House

Dent Line

Polcon

Smart Bits

BitKosova

MEXICO - Restaurant & Beach Bar

Primavera Restaurant

Project Yes

Center for Equality and Liberty Kosova

Beli Bau

AT Bau

MORINA Reinigung

ALAIA Construction

Drin Krasniqi

FACE Erste Hilfe

Arben Coli

Winning Streak

ACTIVE Physiotherapy

Klientët

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

KONRAD ADENAUER STIFTUNG

OEGJK - Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare

Deloitte

Jaha Solar

BP Home

Smart Bits

BitKosova

Bear Sanctuary Prishtina

Accounting House

Drin Krasniqi

Dent Line

Albanian Cyber Association

Polcon

Paris PB Cosmetics

Center for Equality and Liberty Kosova

Center for Equality and Liberty Kosova

MEXICO - Restaurant & Beach Bar

MORINA Reinigung

Arben Coli

Primavera Restaurant

Beli Bau

AT Bau

Winning Streak

Project Yes

ALAIA Construction

PRITECH

LEX Business

FACE Erste Hilfe

Active Physiotherapy

Klientët

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

KONRAD ADENAUER STIFTUNG

OEGJK - Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare

Deloitte

PRITECH

BP Home

Jaha Solar

Bear Sanctuary Prishtina

Albanian Cyber Association

LEX Business

Paris PB Cosmetics

Accounting House

Dent Line

Polcon

Smart Bits

BitKosova

MEXICO - Restaurant & Beach Bar

Primavera Restaurant

YesProject

Center for Equality and Liberty Kosova

Beli Bau

AT Bau

MORINA Reinigung

ALAIA Construction

Drin Krasniqi

FACE Erste Hilfe

Arben Coli

Winning Streak

Active Physiotherapy

Kontakti

Ndjehuni të lirë të na kontaktoni duke plotësuar formën e mëposhtme. 

Kontakti

Ndjehuni të lirë të na kontaktoni duke e plotësuar formën e mëposhtme.